Hur ofta ska du serva din bil?

Detta är en ofta ställd fråga och inte alltid lätt att besvara. Du bör alltid följa servicemanualen som medföljer bilen, där är det detaljerat hur ofta de rekommenderar att du ska serva bilen baserat på de kilometer du kört. Detta är ofta inte den enda bilservice du behöver, även om det under det första året eller två kan vara tillräckligt. Men ju äldre bilen blir, desto oftare kommer saker att börja hända och du behöver service oftare. Du bör alltid serva bilen när du känner att något kan vara fel med bilen. Du kan ofta känna att det inte uppför sig som du är van vid, eller att det gör något konstigt ljud.

När du tror att det kan vara något fel bör du köra vid din bilverkstad och be dem kontrollera bilen för dig. Du kan alltid låta dem göra ett konditionstest på bilen så att de kan kontrollera bilens huvuddelar för att se om det finns något som måste ändras, repareras eller bytas ut. De kommer att kunna kontrollera stötdämpare och bromsar, så att du vet att du kan sluta effektivt och att dina dämpare fungerar ok så att du kan få dem att bytas om de inte är det. De kommer också att kontrollera däcken för att se till att de har ett tillräckligt slitdjup och att de inte är skadade. De kommer också att se till att hjulinställningen är korrekt och att trycket i däcken är ok.

De kontrollerar också lamporna och alla nödvändiga vätskor i bilen som oljor, kylvätskor och bromsvätskor. Om det finns något som måste fixas kan de ibland fixa det omedelbart och om inte kan du boka tid för att fixa det vid ett senare tillfälle. Det goda är att du vet att bilen är fri från problem som kunde ha vuxit till större och dyrare problem om de skulle ha upptäckts i ett senare skede.

Så bilservice bör göras för att undvika problem i framtiden, genom att använda konditionstest utöver den schemalagda tjänsten enligt servicemanualen, kan du veta om du behöver schemalägga extra service.

För mer information om bilservice, besök: https://vianor.se/